#samsung

Samsung a odnawialne źródła energii i ochrona środowiska.

W obliczu rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska, firma Samsung Electronics Co, Ltd. dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości, zdając sobie sprawę z konieczności podjęcia działań mających na celu zmniejszenie negatywnego ...