Polityka prywatności

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest AQUA TEAM GRUPA SBS PIOTR TOBOLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Świerczewska 7, 71-066 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000932545, posiadającą NIP: 8522676982 oraz REGON: 520451208; e-mail: biuro@aquateam.pl.;

 2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.pompycieplasamsung.pl, zwaną dalej „Portalem”;

 3. Pana/i dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, nr telefonu, NIP) znajdują się w bazie danych AQUA TEAM GRUPA SBS PIOTR TOBOLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami;

 4. W sprawach związanych z Pana/i danymi osobowymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: biuro@aquateam.pl;

 5. W przypadku pytań, lub chęci wyrażenia opinii, dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: marketing@aquateam.pl;

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celach związanych z obsługą Użytkowników, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub wyjaśnienie sprawy przedstawionej Administratorowi w trakcie kontaktu Użytkownika z Administratorem, jak również w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

 7. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych poprzez wysyłanie do Użytkownika na podane adresy e-mail oraz numery telefonu informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody poprzez wykonywanie połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych.

 8. W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na Portalu, wymagane jest dobrowolne podanie wskazanych w formularzu danych osobowych, niezbędnych do uzyskania odpowiedzi; w takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji i wyjaśnienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane również w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;

 9. W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresów e-mail lub numerów telefonu udostęponionych na Portalu, wymagane jest dobrowolne podanie wskazanych w formularzu danych osobowych, niezbędnych do uzyskania odpowiedzi; w takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji i wyjaśnienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane te będą przetwarzane również w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;

 10. Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Administratorem w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu, jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania danych osobowych Użytkownika;

 11. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej lub drogą telefoniczną odbywa się na podstawie wyraźnej i odrębnie wyrażonej zgody;.

 12. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 13. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania danych;

 14. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora;

 15. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

 16. W każdym czasie może Pan/i wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza RODO;

 17. Administrator informuje, iż wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  a) marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu; dopasowywaniu treści informacji prezentowanych na Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści, w tym również prowadzenia re-marketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i Administratora na innych stronach internetowych;
  b) dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu;

 1. Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to w szczególności powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.