Samsung a odnawialne źródła energii i ochrona środowiska.

W obliczu rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska, firma Samsung Electronics Co, Ltd. dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości, zdając sobie sprawę z konieczności podjęcia działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu swojej działalności na planetę. Właśnie dlatego w 2022 roku firma przedstawiła nową strategię środowiskową, której celem jest kompleksowy wkład w globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Firma stara się także, aby wytwarzane produkty były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Samsung Electronics przeprowadza ocenę wpływu cyklu życia swoich produktów na środowisko za pomocą własnego systemu oceny. Do systemu oceny zostały wykorzystane kryteria koreańskiego systemu Eco-Label oraz amerykańskie standardy zrównoważonego rozwoju (EPEAT, ENERGY STAR i AHAM).

Dodatkowo dokonywana jest ocena cyklu życia (LCA) kluczowych produktów, aby zyskać dokładniejszy obraz wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu, począwszy od etapu produkcji, przez użytkowanie, aż po utylizację. Wyniki tych ocen analizowane są w dziesięciu potencjalnych kategoriach wpływu na środowisko. Szczególną uwagę kieruje się na analizę wpływu na globalne ocieplenie na każdym etapie. Bazując na uzyskanych wynikach firma dąży do opracowania produktów o minimalnej emisji gazów cieplarnianych.

Nowa strategia ochrony środowiska, o której wspomniano na początku wpisu, opiera się na informacjach udostępnionych przez firmę Samsung na ich oficjalnych stronach internetowych. Zalecamy sprawdzenie aktualności tych informacji bezpośrednio w oficjalnych źródłach, aby mieć pewność, że posiadacie najnowsze i najbardziej dokładne dane dotyczące przedstawionych treści.

Zerowa emisja pośrednia i bezpośrednia dwutlenku węgla do 2050 r.

Firma Samsung Electronics zamierza osiągnąć neutralność emisyjną zarówno w przypadku pośrednich, jak i bezpośrednich emisji dwutlenku węgla netto do roku 2050. Jednakże, dział DX (Device eXperience) planuje zrealizować ten cel już do roku 2030. Realizując cel neutralności emisyjnej, Samsung Electronics zakłada zredukowanie swoich emisji o około 17 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) w porównaniu do danych z 2021 roku.

Planuje również opracować rozwiązania zmniejszające ilość gazów technologicznych, produkowanych podczas wytwarzania półprzewodników, oraz zainstalować urządzenia do oczyszczania na tychże liniach produkcyjnych do 2030 roku. Samsung kontynuuje rozbudowę instalacji do wykorzystania ciepła odpadowego i rozważa wprowadzenie źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną w celu zmniejszenia zużycia LNG.

Dołączenie do inicjatywy RE100

Firma Samsung Electronics dołączyła do inicjatywy RE100, z zamiarem zasilania wszystkich swoich oddziałów energią odnawialną do 2050 roku. Wdrożenie tego planu już częściowo rozpoczęto we wszystkich oddziałach poza Koreą, w tym w pionie DX, w okresie najbliższych pięciu lat. Metody pozyskiwania energii odnawialnej obejmują m.in. przystąpienie do umów o zakup zielonej energii (PPA), zakup certyfikatów zielonej energii i uczestnictwo w programach “green pricing”.

Pełne zbilansowanie zużycia energii z energii odnawialnej planowane jest w różnych regionach: w Azji Południowo-Zachodniej i Wietnamie do 2022, w Ameryce Środkowej i Łacińskiej do 2025, a w Azji Południowo-Wschodniej, WNP i Afryce do 2027 roku. Tam, gdzie ten cel już osiągnięto, firma planuje rozszerzyć umowy PPA.

Produkty o bardzo niskim zużyciu energii i obiegowość zasobów

Firma Samsung Electronics zobowiązała się tworzyć produkty o niskim zużyciu energii, promując zrównoważony cykl życia produktów, począwszy od pozyskiwania surowców po utylizację. Planuje rozwijać półprzewodniki o niskim poborze mocy do 2025 roku.

Firma wprowadzi technologie oszczędzania energii do głównych modeli siedmiu kategorii elektroniki użytkowej, zmniejszając do 2030 roku średnie zużycie energii o 30% w porównaniu z produktami z 2019 roku. Planuje także ustalić cele średnio i długoterminowe w redukcji emisji w całym łańcuchu wartości (Scope 3), skupiając się na obszarach takich jak łańcuchy dostaw, logistyka i obiegowość zasobów.

Zwiększanie ponownego wykorzystania zasobów w całym cyklu życia produktu

Samsung Electronics intensyfikuje wysiłki na rzecz zamkniętego obiegu zasobów w cyklu życia produktów elektronicznych. Firma planuje ocenić wykorzystanie zasobów naturalnych przy projektowaniu, tworząc Laboratorium Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Do 2030 roku planuje stworzyć system ponownego wykorzystania minerałów z zużytych baterii i zwiększyć udział żywicy z recyklingu w tworzywach sztucznych używanych w produktach do 50%, a do 2050 roku do 100%.

W obszarze gospodarki odpadami, Samsung Electronics ma zamiar rozszerzyć program odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych do 180 krajów do 2030 roku, z zamiarem zebrania 10 mln ton do 2030 roku i 25 mln ton do 2050 roku. Firma wspiera również program upcyklingu, gdzie zużyte smartfony są ponownie wykorzystywane, np. jako urządzenia IoT.

Ochrona wody i usuwanie zanieczyszczeń

Samsung Electronics zamierza zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów wodnych. Przewiduje się podwojenie dziennego zapotrzebowanie na wodę w krajowych zakładach firmy do 2030 roku. W związku z tym, firma zobowiązuje się do maksymalizacji ponownego wykorzystania wody, utrzymując wartość rzeczywistych poborów na poziomie z 2021 roku.

W obszarze pionu DX, firma planuje unowocześnianie urządzeń uzdatniania wody. Natomiast pion DS (Device Solutions) zamierza stosować nowe technologie usuwania zanieczyszczeń powietrza i wód w procesie produkcji półprzewodników, minimalizując niepożądane wpływy na środowisko od 2040 roku.

Firma zamierza uzyskać dla wszystkich swoich oddziałów na całym świecie certyfikat Zero Waste to Landfill Certification na poziomie Platinum do 2025 roku.

Inwestycje i rozwój innowacyjnych technologii na rzecz zrównoważonej przyszłości

Samsung Electronics planuje redukcję emisji węgla, poprawę jakości powietrza i rozwijanie innowacyjnych technologii. Utworzono Instytut Badawczy Wychwytywania Związków Węgla, który opracowuje technologie przechwytywania i wykorzystywania związków węgla, planowane do zastosowania po 2030 roku na liniach produkcyjnych półprzewodników oraz w innych obszarach firmy i u dostawców.

Dodatkowo, firma planuje rozwijać technologie oczyszczania powietrza, w tym nowe systemy filtracji, z myślą o redukcji cząstek stałych. Po 2030 roku te rozwiązania mają być wprowadzone dla społeczności lokalnych. Samsung Electronics zamierza także inwestować w startupy wspierające zielone technologie i angażować się w projekty związane z walką ze zmianami klimatu poprzez swój inkubator przedsiębiorczości i akcelerator start-upów – C-Lab.

Rozliczanie i monitorowanie postępów

Firma Samsung Electronics planuje zapewnić transparentność w monitorowaniu postępów w realizacji zobowiązań klimatycznych poprzez zlecanie obiektywnej oceny swoich działań organizacjom zewnętrznym. Weryfikacja będzie odbywać się z wykorzystaniem systemu certyfikacji Samsung Institute of EHS Strategy oraz przez udział Komisji Weryfikacyjnej ds. Redukcji Emisji Dwutlenku Węgla, której członkami są eksperci zewnętrzni.


Podsumowując, zaangażowanie firmy Samsung Electronics w ochronę środowiska wyznacza nowe standardy w przemyśle technologicznym. Ich nowa strategia środowiskowa obejmuje ambitne cele, takie jak osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku i dołączenie do inicjatywy RE100, co potwierdza ich zobowiązanie do zasilania wszystkich oddziałów energią odnawialną. Poprzez rozwijanie produktów o niskim zużyciu energii, wprowadzanie innowacyjnych technologii, oraz skupianie się na obiegu zamkniętym zasobów, firma podejmuje kompleksowe działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ochrona wody, usuwanie zanieczyszczeń i inwestycje w rozwój innowacyjnych technologii to kolejne kamienie milowe w tym ekologicznym wyzwaniu. Przez transparentne monitorowanie postępów i współpracę z organizacjami zewnętrznymi, Samsung Electronics demonstruje nie tylko swoją determinację, ale również inspiruje do podejmowania podobnych działań w globalnej społeczności biznesowej.